Lao động được học tập định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Lao động được học tập định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý Lao động ngoài nước trả lời: Danh sách những doanh nghiệp được cấp phép của Bộ LĐ-TB-XH và được phép đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản được đăng tải trên trang www.dolab.gov.vn. Nếu bạn không thấy tên công ty đó trong danh sách này, có nghĩa công ty không có đầy đủ tư cách pháp lý để đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản.