Doanh nghiệp phải công khai lương, thưởng cho người lao động biết
Doanh nghiệp phải công khai lương, thưởng cho người lao động biết

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ trong năm 2014, DN tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông tin sớm kế hoạch trả lương, trả thưởng trước ngày 31-12-2014 để NLĐ rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác, thời gian nghỉ Tết và thời điểm thực hiện.

Bên cạnh đó, DN có trách nhiệm đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịchTết Âm lịch năm 2015 cho NLĐ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của NLĐ dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại DN. Trường hợp DN gặp khó khăn, cần thông tin trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo Phòng LĐ-TB-XH quận, huyện, Ban Quản lý KCX-KCN, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (nơi DN nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, thống nhất phương án giải quyết.

Sở LĐ-TB-XH lưu ý DN cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại DN, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với NLĐ; đảm bảo các chế độ của NLĐ thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động. Các DN báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng về Sở LĐ-TB-XH trước ngày 31-12-2014.

UBND các quận, huyện, Ban Quản lý các KCX-KCN TP và Ban Quản lý Khu công nghệ cao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các DN thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2015. Rà soát, nắm tình hình các DN gặp khó khăn trong công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở LĐ-TB-XH TP phối hợp giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các DN, trước hết ở những DN thường xảy ra việc vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết, kịp thời những DN cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật lao động.

Tin,ảnh: A.Khánh