BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 3 điều 22 Luật BHYT thì kể từ ngày 1-1-2021, người tham gia tự đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh vẫn được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB BHYT nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT của người đó. Như vậy, trường hợp ông tự đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (là cơ sở y tế công lập, tuyến tỉnh) thì vẫn được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi và mức hưởng trên thẻ BHYT, quỹ BHYT không chi trả chi phí KCB ngoại trú. Tuy nhiên, phần chi phí cùng chi trả của người bệnh (nếu có) không được xác định là điều kiện để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Ông không được miễn chi phí cùng chi trả KCB trong trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả trong năm của những lần đi KCB đúng tuyến vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

Vì vậy, để được bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT, đề nghị ông đi KCB theo đúng quy định.