Không được cộng gộp thời gian

Nguyễn Văn Bảo (Nhà in Tạp chí Cao su, quận Bình Thạnh, TP HCM))

- Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Nội dung này chúng tôi đã từng trả lời trên báo. Ông là bộ đội phục viên nên không thuộc đối tượng điều chỉnh lương hưu như quân nhân chuyển ngành. Do vậy, thời gian trong quân ngũ không được cộng gộp vào thời gian làm việc tại nhà in. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Ông làm việc từ năm 2004 nhưng đến năm 2007, nhà in mới tham gia BHXH cho ông là sai. Ông có thể gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng để được hỗ trợ giải quyết.