Nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì NLĐ chỉ được hưởng BHXH một lần nếu ra nước ngoài định cư
 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
 
Nếu đã làm việc cho một doanh nghiệp Nhà nước từ tháng 9-1983 đến tháng năm 2011 thì bạn đã có hơn 20 năm đóng BHXH.

Theo quy định của pháp luật BHXH, nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì bạn chỉ được hưởng BHXH một lần nếu thuộc trường hợp ra nước ngoài để định cư.
Nếu không thuộc đối tượng ra nước ngoài để định cư thì bạn phải chờ cho đến khi đủ điều kiện về độ tuổi để được hưởng lương hưu theo quy định.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn