Ông Dương Hoa Xô, giám đốc trung tâm, trả lời: Cuối năm 2017, do phải tập trung nguồn lực để chăm lo Tết cho người lao động nên trung tâm gặp khó khăn nhất thời, phải ngừng chi tiền ăn trưa cho CB-CNV. Thời điểm đó, số lượng CB-CNV ăn trưa tại bếp ăn tập thể giảm sút nhiều nên việc tổ chức bữa ăn không được thường xuyên. Hiện trung tâm đã khôi phục lại việc chi tiền ăn trưa, đồng thời tổ chức bữa ăn tại bếp ăn tập thể. 

Không ép ăn trưa tại bếp ăn tập thể - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa

Trong ngày đầu tổ chức lại, có hơn 100/150 CB-CNV ăn trưa tại bếp ăn tập thể. Tôi khẳng định không ép người lao động ăn trưa tại bếp ăn tập thể, song yêu cầu những nhân viên tự túc bữa ăn phải ăn uống đúng nơi quy định, không ăn uống tại phòng làm việc để bảo đảm vệ sinh, trật tự và văn minh công sở.