Ngày 1-11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn 4534/LĐTBXBH-VP hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017.

Không khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức đang bị thanh tra, kiểm tra - Ảnh 1.

Theo đó, việc khen thưởng được thực hiện theo Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH và đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Việc xem xét, trình các hình thức khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thành tích đến đâu thì đề nghị mức khen thưởng đến đó.

- Chú trọng khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo.

Không xét tặng đối với các tập thể và cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau:

+ Không đăng ký giao thức thi đua;

+ Hồ sơ không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định;

+ Đang là đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra.

K.Linh Ảnh: HOÀNG TRIỀU