Nghị định 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ có hiệu lực từ 18-8-2020.

Theo Nghị định, chỉ những đối tượng dưới đây thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo:

- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

Không phải giáo viên nào cũng nâng chuẩn trình độ - Ảnh 1.

Giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ (chưa có bằng cử nhân) theo quy định nhưng còn ít hơn 7 năm công tác vẫn không phải đi học nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu

- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân giáo viên tiểu học tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân giáo viên tính từ ngày 1-7-2020 còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định nhưng còn ít hơn 7 năm công tác (đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng; giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân) và 8 năm công tác (đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp) vẫn không phải đi học nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu.

H.Lê