- BHXH TP HCM trả lời: Kể từ tháng 12-2018, BHXH TP đã đăng thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (mẫu C12-TS) đối với các đơn vị có lao động người nước ngoài tham gia BHXH theo mã khối IC tại trang http://c12.bhxhtphcm.gov.vn. Trường hợp đơn vị không xem được thông tin đề nghị liên hệ Phòng Công nghệ thông tin của BHXH TP HCM (ĐT: 028.39979039, số nội bộ 1707 hoặc 1708) để được hướng dẫn, đăng ký bổ sung.

Không thể tra cứu kết quả đóng BHXH? - Ảnh 1.

Người dân tham gia BHXH