Đoàn Quang Văn (quận 5, TP HCM) hỏi: "Tôi bị tai nạn lao động trước năm 1995, tỉ lệ thương tật 81% và đang được hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng. Trường hợp của tôi có được hưởng gói hỗ trợ dành cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết 42/NQ-CP, các đối tượng được nhà nước hỗ trợ do gặp khó khăn vì dịch Covid-19 bao gồm: Người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020; NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019. Như vậy, người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do tai nạn lao động không thuộc đối tượng được Chính phủ trợ cấp khó khăn do dịch Covid-19.