Không trả lương còn cắt thi đua?

Bà Lê Như Ái, phó giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận trong quá trình giải quyết vụ việc đã có một số sai sót của phòng tổ chức nhân sự và phòng tài chính trong việc tính lương, chấm công, bình bầu thi đua. Chúng tôi đã sửa chữa sai sót, truy trả lương đầy đủ và khôi phục quyền lợi thi đua cho anh Khôi.