Học viên là cán bộ CĐ và CNVC-LĐ có nhu cầu học tập, liên hệ Phòng Đào tạo Trường Trung cấp CĐ TP (lô 7, cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh; ĐT: 08.35566683 - 08.35566246) mua hồ sơ và đăng ký ôn tập từ nay đến ngày 30-9.

Cùng ngày, Trường Trung cấp CĐ và Trường Đại học Luật TPHCM cũng thông báo mở lớp đại học luật - văn bằng 2. Cán bộ CĐ và CNVC-LĐ có nhu cầu liên hệ tại Phòng Đào tạo Trường Trung cấp CĐ TP.

K.Chi