Bên cạnh đó, các cấp CĐ còn tổ chức 740 hội thi thợ giỏi, thu hút 16.754 CNVC-LĐ tham gia. Qua các đợt bồi dưỡng tay nghề và thi thợ giỏi, 31.408 CNVC-LĐ đã được nâng lương, nâng bậc.

Phong trào rèn tay nghề, thi thợ giỏi trong CNVC-LĐ được các cấp Công đoàn TP HCM duy trì thường xuyên
Phong trào rèn tay nghề, thi thợ giỏi trong CNVC-LĐ được các cấp Công đoàn TP HCM duy trì thường xuyên

Đặc biệt, tích cực hưởng ứng chương trình “Tháng lao động giỏi” trong “Tháng công nhân” lần 8, CNVC-LĐ TP HCM đã thực hiện 2.990 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 368 công trình sản phẩm mới, làm lợi và tiết kiệm hơn 550 tỉ đồng. LĐLĐ TP HCM đã chọn ra 7 sản phẩm tiêu biểu nhất của CNVC-LĐ tham gia chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Kết quả, 1 sản phẩm đã được ban tổ chức chương trình lựa chọn nằm trong top 10 sản phẩm xuất sắc nhất cuộc thi và 4 sản phẩm được cấp giấy chứng nhân.

Tin-ảnh: T.Ngôn