Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi dưới hình thức bài viết, bài luận, đề án hoặc đề tài nghiên cứu nhằm hiến kế, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến và giải pháp thực hiện các lĩnh vực như kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su; bảo vệ môi trường; sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ban giám khảo sẽ chọn 20-30 hồ sơ dự thi có số điểm cao nhất vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, tác giả/nhóm tác giả được chọn sẽ trình bày và bảo vệ nội dung ý tưởng, sáng kiến trước hội đồng giám khảo. Thời gian gửi bài đến ngày 10-10.

Khuyến khích công nhân cao su phát huy sáng tạo - Ảnh 1.

Công nhân sẽ là lực lượng có nhiều ý tưởng sáng tạo VRG

Lễ tổng kết, trao giải sẽ được tổ chức trong dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, dự kiến vào ngày 25-10.

Tin-ảnh: N.Hoàng