Với chủ đề "Mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở - một lợi ích đoàn viên", LĐLĐ huyện đề nghị mỗi CĐ cơ sở phải có ít nhất 1 hoạt động cụ thể, hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Ngoài tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ, các CĐ cơ sở chủ động đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, CNVC-LĐ, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu "năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn".

Khuyến khích đoàn viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Ảnh 1.

Dịp này, LĐLĐ huyện đã khen thưởng cho 16 CN tiêu biểu có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 Mái ấm CĐ (tổng trị giá 120 triệu đồng) cho CN có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở và tặng 75 phần quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn. 

T.Ngọc