Bám sát mục tiêu “Hội nhập vì khách hàng”, CĐ SAMCO đề nghị các CĐ cơ sở trực thuộc triển khai sâu rộng phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ; khuyến khích CNVC-LĐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề để nâng cao năng suất lao độngcải thiện thu nhập. Để phong trào thi đua triển khai có hiệu quả và thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, CĐ SAMCO lưu ý các CĐ cơ sở bám sát đặc thù doanh nghiệp (DN) để xây dựng nội dung phát động, gắn thi đua với việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín thương hiệu của DN. Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở cần tăng cường giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ, đặc biệt là Luật BHXH sửa đổi; chủ động tham gia vào quá trình sắp xếp, đổi mới các DN để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề là mục tiêu hàng đầu của SAMCO
Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề là mục tiêu hàng đầu của SAMCO

Năm 2015, điểm nhấn trong hoạt động CĐ SAMCO là phong trào thi đua vận động CNVC-LĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Qua triển khai 3 phong trào thi đua, CNVC-LĐ thực hiện 314 sáng kiến và giải pháp mới có hàm lượng chất xám cao, được áp dụng và mang lại hiệu quả cao cho DN. Hưởng ứng phong trào “Bàn tay vàng”, các CĐ cơ sở còn vận động DN tạo điều kiện cho 2.682 CNVC-LĐ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Tin-ảnh: A.Khánh