Đối tượng nhận BHXH một lần chủ yếu ở độ tuổi ngoài 35. Tại các doanh nghiệp (DN) thâm dụng lao động (dệt may, da giày), do điều kiện lao động khắc nghiệt nên lao động lớn tuổi không còn đủ sức khỏe để làm việc đã tự động rút khỏi thị trường lao động. Bên cạnh đó, nhiều DN tìm mọi cách để sa thải lao động lớn tuổi nhằm giảm chi phí về tiền lương, bảo hiểm.

Khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng BHXH - Ảnh 1.

Lao động lớn tuổi cần được hỗ trợ chuyển đổi nghề sau khi bị sa thải Ảnh: AN KHÁNH

Để hạn chế tình trạng này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị cần thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích người lao động (NLĐ) khi chấm dứt hợp đồng lao động lựa chọn việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH thông qua sửa đổi chính sách theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần. Chẳng hạn, NLĐ khi nhận BHXH một lần sẽ chỉ được nhận lại phần đóng góp của bản thân (8%), không được nhận phần do cơ quan, tổ chức, DN đóng. Các bộ, ngành liên quan cần phải nghiên cứu, tăng cường đào tạo nghề, chuyển hướng nghề nghiệp cho nhóm lao động sau 35 tuổi có khả năng bị đào thải khỏi thị trường lao động này tiếp tục có cơ hội việc làm thích hợp. 

Đ.Viên