Người lao động tại Công ty Toàn Thắng biểu quyết nội dung trong thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị người lao động
ẢNH: KHÁNH AN
Người lao động tại Công ty Toàn Thắng biểu quyết nội dung trong thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị người lao động ẢNH: KHÁNH AN

Nội dung kiểm tra tập trung gồm: Trách nhiệm của DN trong tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ; công khai việc thực hiện chế độ, chính sách và thỏa ước lao động tập thể... được quy định chi tiết tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP.

Ngoài cử lãnh đạo có thẩm quyền (hội đồng thành viên, HĐQT, ban tổng giám đốc, giám đốc) làm việc với đoàn kiểm tra, HEPZA đề nghị các DN cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, biên bản đối thoại, biên bản hội nghị người lao động theo yêu cầu; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các kiến nghị của đoàn kiểm tra.

K.Linh