Trong 3 tháng học tập trung, học viên sẽ được trau dồi và nghiên cứu các nội dung cơ bản: Nghiệp vụ công tác CĐ của cán bộ chuyên trách; hoạt động CĐ cơ sở; kỹ năng lãnh đạo quản lý; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn xung đột, bất đồng; kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch công việc; kỹ năng thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng làm việc nhóm; phương pháp giảng dạy tích cực.

Kiên Giang: Cán bộ Công đoàn học kỹ năng ứng xử - Ảnh 1.

Giảng viên và các cán bộ Công đoàn chuyên trách tại buổi khai giảng

Ngoài ra, khóa học còn dành thời gian để các học viên và giảng viên trao đổi, thảo luận những vấn đề mang tính thời sự... Cuối khóa có kiểm tra đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận.

Tin-ảnh: L.Tùng