Từ năm 2013 đến nay, công ty này chỉ mới nộp 400 triệu đồng trong tổng số 10 tỉ đồng kinh phí CĐ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đề nghị LĐLĐ huyện Phú Quốc xem xét cho doanh nghiệp (DN) được nộp kinh phí CĐ theo hình thức khoán (200 triệu đồng/năm). Tuy nhiên, lãnh đạo LĐLĐ huyện Phú Quốc đã bác bỏ đề nghị này bởi việc trích nộp kinh phí CĐ không chỉ là tuân thủ quy định của pháp luật mà còn tạo ra sự bình đẳng giữa các DN.

Kiên Giang: Một doanh nghiệp nợ 10 tỉ đồng kinh phí Công đoàn - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tại buổi làm việc với Công ty DLPQ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, khẳng định việc DN đề xuất xin nộp kinh phí CĐ theo hình thức khoán là không đúng theo quy định pháp luật. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đề nghị trước mắt, công ty phải thực hiện nộp dứt điểm kinh phí CĐ năm 2019. Riêng khoản nợ từ 2013-2018, có thể thực hiện phân kỳ nộp từ năm 2020 đến 2021.

Tin-ảnh: T.Bách