Tại hội nghị, Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày nội dung liên quan đến tài chính CĐ trong dự thảo sửa đổi Luật CĐ. Trong đó, đáng lưu ý là việc sửa điểm 3 điều 27 Luật CĐ về việc sử dụng kinh phí CĐ cho các hoạt động gồm: chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ); tổ chức các hoạt động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ, hoạt động về giới và bình đẳng giới; tổ chức phong trào thi đua, văn hóa, thể thao do CĐ phát động; chi quản lý hành chính tại cơ quan CĐ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Góp ý về vấn đề quản lý, sử dụng tài chính CĐ, nhiều ý kiến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét lại việc sắp xếp biên chế đối với lực lượng cán bộ kế toán CĐ, nhất là ở những nơi có đông CĐ cơ sở.

Kiến nghị kéo dài thời gian hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Ảnh: HỒNG ĐÀO

Từ nay đến Tết nguyên đán vẫn còn nhiều doanh nghiệp và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, do đó nhiều ý kiến đề nghị nên kéo dài thời gian hỗ trợ NLĐ theo Quyết định 643 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến hết tháng 9-2020, đồng thời đơn giản hóa quy trình, thủ tục.

T.Nga