Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng chủ trì cuộc làm việc
 

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc này nhằm tránh phát sinh lãi phạt của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đồng thời xem xét chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ để hai tổng công ty trên có điều kiện giải quyết chế độ cho người lao động.

 

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Thủ tướng sớm phê duyệt phương án điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), để giải quyết dứt điểm việc sắp xếp lại lao động, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư để họ có điều kiện ổn định cuộc sống.

 

Ngoài ra, theo Tổng LĐLĐ Việt Nam hiện nay có 6 tàu thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang bị tạm giữ ở nước ngoài hoặc hết hợp đồng cho thuê không có tiền mua dầu để chạy về nước, khả năng thất thoát tài sản của Nhà nước là rất lớn, đời sống thủy thủ, thuyền viên Việt Nam trên tàu vô cùng khó khăn, có nguy cơ phải bỏ tàu và không đảm bảo an toàn tính mạng.

 

“Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét kiến nghị của Tổng LĐLĐ VN và có giải pháp sớm để giải quyết bảo đảm quyền lợi của các thuyền viên và tài sản của Nhà nước” - kiến nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Hoà Bình trình bày nêu rõ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, phương án tái cơ cấu Vinashin cũng đang được Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải hoàn chỉnh, báo cáo ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị trong tháng 3-2013. Sau khi Bộ Chính trị thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt các vấn đề Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị.

 

Về đảm bảo quyền lợi cho các thuyền viên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính, đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Vinalines nhanh chóng và nghiêm túc thực hiện.

 

Về việc khoanh nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2012 trở về trước, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét khả năng trả nợ các khoản đã vay chi lương, BHXH… của doanh nghiệp thuộc Vinashin, trên cơ sở đó sẽ đưa ra các biện pháp phù hợp. Nội dung này cũng được đưa vào đề án tái cơ cấu Vinashin trình Bộ Chính trị.

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng bày tỏ mong muốn Chính phủ cùng các Bộ, ngành tiếp tục có những phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng LĐLĐ Việt Nam để chăm lo tốt hơn cho đời sống CNVC-LĐ và phát triển giai cấp công nhân trong tình hình mới.

 

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành phối hợp ngày càng tốt hơn với Tổng LĐLĐ VN
 
Ông Đặng Ngọc Tùng cũng kiến nghị, mô hình Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, có sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước hiện nay đang phát huy hiệu quả tốt. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động xây dựng nội dung đề án, đã có những khảo sát thực tế. Đề nghị Chính phủ được nhân rộng mô hình Quỹ này trong năm 2013.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Năm 2012 nền kinh tế khó khăn nên nguồn lực để chăm lo cho đời sống lao động cũng khó khăn hơn. Tuy nhiên, những phục hồi của nền kinh tế có một phần quan trọng đóng góp của CNVC-LĐ và vai trò của tổ chức CĐ.

 

Trong hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam tốt theo quy chế thì Chính phủ cũng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thực hiện tốt hơn công việc của mình. Nhờ đó, đóng góp tốt vào thành tựu chung của đất nước.

 

Thủ tướng nêu rõ: “Chính phủ đặc biệt quan tâm đến Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo. Tổng LĐLD Việt Nam đã xây dựng đề án rồi, đề nghị Bộ Tài chính nahnh chóng thẩm định và trình Chính phủ trong quý I”.

 
Trong buổi làm việc giữa hai cơ quan do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì sáng 27-2, Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2012, trọng tâm công tác phối hợp năm 2013; một số kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam với Chính phủ.

 

Được biết, thông qua hội nghị ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, định kỳ hàng năm Tổng LĐLĐ Việt Nam đều tập hợp một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và đã được Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan giải quyết. Đã có 17/21 kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ trong năm 2012 đã và đang được các Bộ, ngành phối hợp triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Tin-ảnh: N.Quyết