Ký kết thỏa ước có lợi cho người lao động

Nhờ vậy, quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, CĐ ngành đã đại diện cho người lao động ký 9 thỏa ước lao động tập thể tại nơi chưa có tổ chức CĐ.

CĐ ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 7.000 đoàn viên; thu nhập trung bình 3,1-3,4 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, CĐ ngành là một trong những đơn vị đi đầu tổ chức triển khai các phong trào như: Tháng Công nhân, Tháng Hành động vì trẻ em; tuyên truyền biển đảo... Dịp này, CĐ ngành đã khen thưởng 17 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ.

K.Nam