Khi hội nhập, các quốc gia trong Cộng đồng Kinh tế AEC nói chung và thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng đều chú trọng kỹ năng nghề của người lao động. Dù ở cấp bậc nghề nghiệp nào, người lao động cũng cần có kiến thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, ở mỗi quốc gia, mỗi chương trình xuất khẩu lao động cũng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn riêng về lao động, về yêu cầu công việc. Nếu người lao động đáp ứng tốt thì sẽ có cơ hội dịch chuyển lao động sang các thị trường với mức thu nhập cao.


Các đại biểu dự hội thảo đặt câu hỏi với các chuyên gia. ẢNH: BẠCH ĐẰNG

Các đại biểu dự hội thảo đặt câu hỏi với các chuyên gia. ẢNH: BẠCH ĐẰNG

Cũng theo các chuyên gia, trong vòng 10 năm tới, có ít nhất 14,5 triệu chỗ làm đòi hỏi trình độ chuyên môn bậc cao, 38 triệu chỗ làm yêu cầu chuyên môn bậc trung và bậc thấp là 12,4 triệu chỗ làm. Riêng tại Việt Nam, khi tham gia AEC, tỉ lệ việc làm sẽ tăng lên 14,5% vào năm 2025.

H.Đào