Bản TƯLĐTT có thời hạn 1 năm, với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: thưởng lương tháng 13 cho NLĐ làm việc đủ 12 tháng (ít nhất là 5 triệu đồng); phụ cấp trách nhiệm, thâm niên, chức vụ, chuyên cần, xăng xe, nhà trọ (mỗi phụ cấp từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng); tiền ăn giữa ca 25.000 đồng/người; mỗi năm tổ chức cho NLĐ tham quan, du lịch một lần, kinh phí do công ty tài trợ 100%...

Ký thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết

LĐLĐ quận 9 đang tiếp tục thương lượng với các DN chưa có tổ chức Công đoàn trên địa bàn để ký kết TƯLĐTT, giúp NLĐ được hưởng quyền lợi cao hơn luật định.

Tin-ảnh: H.Quyền