Ngày 10-7, Chánh án TAND TPHCM, ông Bùi Hoàng Danh, đã ra quyết định giải quyết khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo quyết định này, TAND TPHCM không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Trần Hải Âu, giữ nguyên quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 25-6- 2007 của TAND TPHCM và quyết định giải quyết khiếu nại này là quyết định cuối cùng. Cũng xin nhắc lại, ngày 25-6-2007, TAND TPHCM đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, tạm giao con dấu của Công ty CP SX DV TM Đay Sài Gòn (Công ty Đay Sài Gòn - PV) cho ông Nguyễn Văn Khảm, là người được đại hội cổ đông bất thường ngày 15-5-2006 bầu giữ chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc để quản lý và sử dụng. Sau đó, ông Trần Hải Âu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đay Sài Gòn nhiệm kỳ 1 - đã có khiếu nại. 

N.Dương - D.Tuấn