Qua phát động, có 421 Công đoàn cơ sở đăng ký hưởng ứng các phong trào thi đua bằng những công trình, việc làm cần thiết. Kết quả, CNVC-LĐ trên địa bàn quận đã thực hiện 67 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 86 công trình với tổng giá trị tiết kiệm và làm lợi gần 9 tỉ đồng.

Làm lợi và tiết kiệm gần 9 tỉ đồng - Ảnh 1.

Về việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, có 658 doanh nghiệp xây dựng thỏa ước. Nhìn chung, các bản thỏa ước có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với luật định: tuần làm việc từ 40 đến 44 giờ; lương thử việc ít nhất 90% lương cơ bản trở lên, mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ; người lao động có 12 tháng làm việc được nghỉ phép năm 14 ngày, sau 4 năm làm việc được tăng thêm 1 ngày phép; hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn giữa ca cho người lao động... Dịp này, LĐLĐ quận 1 đã tuyên dương 90 đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua Mùa Xuân. 

H.Đào