Tiêu biểu như Hội thi tay nghề "Thầy thuốc giỏi, thân thiện" của CĐ Bệnh viện quận 1, Hội thi dịch vụ hành chính công trực tuyến các phường... Ở cấp quận, LĐLĐ quận 1 đã tổ chức 2 hội thi tay nghề "Bartender trong CNVC-LĐ" và "Nghiệp vụ phục vụ bàn", thu hút 54 thí sinh tham gia. Trong phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", CNVC-LĐ quận đã thực hiện 67 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 86 công trình, làm lợi và tiết kiệm hơn 8,7 tỉ đồng. Dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng cho 89 tập thể thực hiện tốt phong trào "Bàn tay vàng".

Làm lợi và tiết kiệm hơn 8,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia hội thi tay nghề “Bartender trong CNVC-LĐ”

Tại buổi lễ, LĐLĐ quận 1 cũng đã ký kết chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn" với Công ty TNHH Cà phê Thức.

Tin-ảnh: H.Đào