Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển và hải đảo tổ chức triển khai việc hỗ trợ NLĐ tham gia học tiếng Hàn để dự thi kỳ thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp năm 2018.

Theo đó, NLĐ thuộc đối tượng quy định tại Tiểu dự án 4, Dự án 1 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn trước khi thi. Kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vừng giai đoạn 2016-2020 được cấp trong dự toán ngân sách năm 2018 của địa phương.

Lao động chính sách được hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Hàn - Ảnh 1.

LNĐ thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Hàn cơ bản, chi phí đi lại, chi phí xét nghiệm một số bệnh

Dự kiến, ứng viên ngành ngư nghiệp sẽ thi tiếng Hàn từ ngày 20 đến ngày 24-8-2018; kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực từ ngày 3 đến 7-11-2018.

Theo đó, NLĐ thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo tiếng Hàn cơ bản, chi phí đi lại, chi phí xét nghiệm một số bệnh, đồ dùng cá nhân trong thời gian học, tiền ăn, ở, sinh hoạt phí cho NLĐ trong thời gian tham gia khóa đào tạo tiếng Hàn cơ bản.

Đối với NLĐ thuộc hộ cận nghèo, sẽ được hỗ trợ tối đa bằng 70% mức hỗ trợ đối với NLĐ thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc tiểu số.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cảnh báo, kỳ thi tiếng Hàn năm 2018, cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức, ra đề thi, chấm thi. Vì thế, không ai có thể can thiệp vào quá trình thi và chấm thi, kể cả cán bộ Bộ LĐ-TB-XH. Do đó, NLĐ không nên tin bất kỳ cò mồi, giới thiệu nào can thiệp được kết quả thi. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng khuyến cáo, lao động nào xét thấy đủ điều kiện, đủ sức khỏe, đảm bảo lý lịch tư pháp và năng lực tiếng Hàn hãy tham dự thi, để tránh lãng phí công sức và tiền bạc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị các địa phương phối hợp với cơ sở đào tạo đủ điều kiện thức hiện hỗ trợ NLĐ tham gia học tiếng Hàn và các chính sách theo quy định; thông tin rộng rãi để NLĐ đáp ứng điều kiện, có nhu cầu tham gia.

Các thông tin liên quan đến tham gia chương trình EPS năm 2018, như điều kiện, đối tượng đăng ký, quy trình và địa điểm đăng ký, quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ, tham khảo trên trang thông tin điện từ của Trung tâm lao động ngoài nước tại địa chỉ: www.colab.gov.vn .

T.Ngôn