Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH vừa thông báo kể từ ngày 1-1-2018, Đài Loan sẽ điều chỉnh mức LCB của NLĐ, mức tham gia bảo hiểm lao động và BHYT, cụ thể như sau:

Lao động giúp việc nhà tại Đài Loan không phải tham gia bảo hiểm lao động - Ảnh 1.

Từ 1-1-2018, lao động giúp việc nhà tại Đài Loan không phải tham gia bảo hiểm lao động

1. Lương cơ bản:

- Đối với HĐLĐ mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo tháng thì mức LCB là 22.000 Đài tệ/tháng.

- Đối với HĐLĐ mà tiền lương thỏa thuận được hưởng theo giờ thì mức LCB là 140 Đài tệ/giờ làm việc.

2. Bảo hiểm lao động và BHYT:

a) Bảo hiểm lao động:

Tổng mức phí tham gia bảo hiểm lao động là 9,5% LCB của NLĐ. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70%, NLĐ 20%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = LCB x Hệ số phí bảo hiểm lao động (9,5%) x Hệ số NLĐ chi trả (20%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm lao động của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là: 22.000 Đài tệ x 9,5% x 20% = 418 Đài tệ/tháng.

NLĐ làm công việc giúp việc gia đình, khán hộ công gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

b) BHYT:

Tổng mức phí tham gia BHYT là 4,69% lương cơ bản của NLĐ. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, NLĐ đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

BHYT = LCB x Hệ số phí BHYT (4,69%) x Hệ số NLĐ chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng BHYT của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 22.000 Đài tệ/tháng là: 22.000 Đài tệ x 4,69% x 30% = 310 Đài tệ/tháng.

Mức phí tham gia BHYT trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm công việc giúp việc gia đình và khán hộ công gia đình.


T.Hương