Lao động giúp việc nhà và thuyền viên gần bờ được trở lại Đài Loan

Theo quyết định này, các doanh nghiệp của Việt Nam được phép cung ứng sang Đài Loan 2 loại hình lao động nói trên từ ngày 1-7.

Người lao động được ký hợp đồng sang Đài Loan thời hạn 3 năm (được gia hạn 17 tháng); lương cơ bản 17.500 đài tệ/tháng (khoảng 11,6 triệu đồng) đối với lao động giúp việc nhà và 19.273 đài tệ/tháng đối với thuyền viên tàu cá gần bờ. Tổng chi phí người lao động phải nộp là 2.036 USD (lao động giúp việc gia đình) và 1.550 USD (thuyền viên tàu cá gần bờ). Chi phí này chưa bao gồm tiền ký quỹ.

D.Quốc