Đối tượng được vay là NLĐ có hộ khẩu thường trú từ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) theo hợp đồng. NLĐ lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, nơi NLĐ có hộ khẩu thường trú. NLĐ được vay tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật. Đồng thời, NLĐ được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Về lãi suất cho vay, NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

Lao động nghèo được vay vốn ra nước ngoài làm việc - Ảnh 1.

Thanh niên nông thôn được tạo điều kiện vay vốn để ra nước ngoài làm việc

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-10-2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020. Trường hợp NLĐ đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày 25-10-2019 nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo quy định tại quyết định này.

Tin-ảnh: G.Nam