Theo đó, NLĐ sẽ được nhận 2 khoản tiền bảo hiểm, gồm: bảo hiểm hồi hương (tương đương một chiều vé máy bay về nước) và bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh, áp dụng với NLĐ khi làm việc đủ 1 năm sẽ được nhận một khoản tiền bảo hiểm tương đương 1 tháng lương bình quân theo quy định của Hàn Quốc (1,7 triệu won tương đương 35 triệu đồng). Đối với NLĐ cư trú và làm việc bất hợp pháp thì chỉ được nhận các khoản tiền bảo hiểm trên sau khi đã hoàn thiện các thủ tục xuất cảnh về nước.

Lao động trở về từ Hàn Quốc nhận được 2 khoản tiền - Ảnh 1.

Lao động về nước được hỗ trợ để nhanh chóng ổn định cuộc sống

Colab cũng lưu ý để bảo đảm quyền lợi và sự chính xác khi làm thủ tục, NLĐ cần đối chiếu thông tin ngày, tháng, năm sinh, số hộ chiếu... NLĐ có thể lựa chọn nhận tiền bảo hiểm tại Việt Nam hoặc nhận tiền tại các sân bay của Hàn Quốc. Với những trường hợp NLĐ muốn nhận tiền bằng chuyển khoản nhưng không có số tài khoản, có thể ủy quyền cho người khác nhận các khoản tiền bảo hiểm trên.

Tin-ảnh: G.Nam