Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2-2021, từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tập đoàn; từ sự vận động quyên góp của đoàn viên CĐ trong tập đoàn. Mức đóng góp của đoàn viên là một ngày lương tối thiểu vùng III (tương đương 130.000 đồng/người/năm). Đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/trường hợp; đoàn viên có nhà cửa bị hư hại do thiên tai được hỗ trợ chi phí sửa chữa 15 - 25 triệu đồng/trường hợp; đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ chi phí điều trị tối đa 10 triệu đồng /trường hợp. CĐ Cao su Việt Nam lưu ý các CĐ cơ sở tập trung rà soát, lập danh sách các đoàn viên thuộc diện hỗ trợ để việc chăm lo được kịp thời, đúng người, đúng đối tượng.

Lập quỹ hỗ trợ đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (thứ hai từ trái sang) được hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn cuối năm 2020 .Ảnh: NGA HOÀNG

l UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ CNVC-LĐ LĐLĐ tỉnh. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của quỹ là không vì lợi nhuận; hỗ trợ, động viên đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động... Qua đó, chia sẻ một phần khó khăn, động viên người lao động vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Quỹ Hỗ trợ CNVC-LĐ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng sẽ sử dụng nguồn vốn để tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp nhận, quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ, hiến, tặng… từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn của quỹ và thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền.

N.Hoàng - H.Lê