Chương trình thu hút gần 200 đại biểu tham dự, đóng góp một số ý kiến của đảng viên về một số vấn đề như: tình hình chăm lo cho CĐ viên; vai trò chi bộ trong việc lãnh đạo hoạt động của CĐ; công tác phát triển Đảng viên tại các CĐ cơ sở, đặc biệt đối với CĐ cơ sở ngoài nhà nước…

LĐLĐ quận 2 tuyên dương đảng viên tiêu biểu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch LĐLĐ quận 2, TP HCM, trao biểu trưng cho đảng viên tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ quận cũng tuyên dương và trao biểu trưng cho 84 đồng chí là Đảng viên "gương sáng" được phát động nhân rộng gương điển hình từ cấp cơ sở đến cấp thành đã trở thành nền nếp trong hệ thống CĐ.

Tin-ảnh: Q.Anh