Báo cáo kết quả thực hiện trong 3 năm qua, LĐLĐ TP HCM cho biết các cấp Công đoàn (CĐ) đã thành lập được 4.744 CĐ cơ sở, kết nạp 312.222 đoàn viên (đạt 62,44% kế hoạch). Tỉ lệ doanh nghiệp (DN) có từ 30 lao động trở lên đã thành lập CĐ đạt 95,3%; 85,7% DN sử dụng từ 10 lao động trở lên đã có CĐ. Hiện LĐLĐ TP quản lý 18.319 CĐ cơ sở với 1,195 triệu đoàn viên.

Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở đóng góp ý kiến tại buổi làm việc
Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các CĐ cấp trên cũng phản ánh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, tập trung vào các vấn đề như: sự thiếu hợp tác của chủ DN, hiểu biết hạn chế của người lao động về tổ chức CĐ, cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ khi phát sinh mâu thuẫn với DN.

Ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lưu ý để làm tốt việc phát triển đoàn viên, các cấp CĐ TP HCM cần tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của chính quyền địa phương và DN; đồng thời, cần linh hoạt thay đổi cách tiếp cận người lao động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xác lập uy tín của tổ chức CĐ bằng những việc làm thiết thực.

Tin-ảnh: T.Nga