Đây là một phần trong dự án “Tăng cường việc thực thi BLLĐ của Việt Nam” được triển khai tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương với kinh phí hơn 46.000 USD do Quỹ Châu Á tài trợ. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật lao động cho NLĐ và NSDLĐ để NLĐ có thể tự bảo vệ chính mình, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; nêu cao vai trò đại diện của CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Dự kiến, sau khóa học, các học viên sẽ triển khai việc thực hiện tuyên truyền BLLĐ ở 90 doanh nghiệp cho gần 10.000 NLĐ.

. Trước đó, 16-5, LĐLĐ TPHCM cùng Ban Cán sự Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho 96 cán bộ CĐ thuộc 45 đơn vị GD-ĐT trên địa bàn TP. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: Công tác thi đua chính sách, công tác kiểm tra, công tác tài chính, phương pháp hoạt động tuyên giáo, nữ công, xây dựng CĐ vững mạnh... Tham gia tập huấn có ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP; trưởng ban chuyên đề LĐLĐ và các cán bộ của Trường Công đoàn TP. Đợt tập huấn kéo dài đến hết ngày 22-5.

H. Hải - T.Minh