Thời gian chi trả lương hưu

Công văn 8091/BHXH-KHTC năm 2022 về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01/2023 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả.

Do thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 từ ngày 31-12-2022 đến hết ngày 2-1-2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2023 như sau:

Lịch chi trả lương hưu dịp Tết Dương lịch 2023 tại TP HCM - Ảnh 1.

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 3-1-2023 đến ngày 19-1-2023 (dự kiến lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ ngày 20-1-2023).

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 3-1-2023 đến ngày 4-1-2023.

Đề nghị Bưu điện TP HCM, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 12/2022.

Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thông báo bằng văn bản.

A.Chi