Các tiết mục tham gia liên hoan “Sử ca phụ nữ Việt Nam”
Các tiết mục tham gia liên hoan “Sử ca phụ nữ Việt Nam”

Tham gia liên hoan có 8 chương trình dựng lại hình ảnh các nhân vật lịch sử của phụ nữ Việt Nam trong thời chống Mỹ cứu nước như Nguyễn Thị Định, Thạch Thị Thanh, Lê Thị Hồng Gấm...

Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B và 4 giải C cho các chương trình. Dịp này, Công đoàn Viên chức cũng tuyên dương 105 gương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu giỏi việc nước, đảm việc nhà.

H.Đào