Theo Viện Công nhân và CĐ, hiện cả nước có gần 500 hội ở cấp trung ương và hơn 52.000 hội cấp địa phương với hàng triệu hội viên. Cùng với những thành tựu về việc kết nối, đại diện, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thành viên và tham gia phản biện xã hội, hoạt động của các hội nghề nghiệp còn một số hạn chế nhất định, nhất là công tác bảo vệ quyền lợi hội viên.

Liên kết bảo vệ quyền lợi đoàn viên, hội viên - Ảnh 1.

Đại diện các hội đóng góp ý kiến tại hội thảo

Trao đổi tại hội thảo, hầu hết đại biểu khẳng định liên kết giữa CĐ và hội nghề nghiệp sẽ bảo vệ tốt quyền lợi của hội viên, nhất là trong những vụ tranh chấp liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nêu thắc mắc về vấn đề thành lập CĐ ở các hội như đoàn phí, việc tập hợp đoàn viên, phân cấp CĐ…

Qua đó, kiến nghị tổ chức CĐ cần có chiến lược phát triển đoàn viên, các hình thức tập hợp người lao động (NLĐ) ở mọi khu vực (chính thức và phi chính thức) để mở rộng độ bao phủ của CĐ; đáp ứng nhu cầu chính đáng, khách quan là quyền có đại diện và được đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ là chức năng cơ bản của tổ chức CĐ. Nhiều hội viên của các hội khoa học - kỹ thuật và hội nghề nghiệp cũng là đoàn viên CĐ. Do đó, CĐ và các hội có chung nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ là thành viên của các hội. Việc phối hợp chặt chẽ giữa CĐ và các hội là cần thiết, sẽ tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ nhiều hơn, tốt hơn cho đoàn viên, hội viên.

Tin-ảnh: T.Nga