Anh chị em đoàn viên và công nhân lao động thân mến,

Trong những ngày vừa qua, một số công nhân lao động tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) đã ngừng việc tập thể để thể hiện quan điểm không đồng tình với điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

Việc anh chị em công nhân lao động bày tỏ quan điểm về những vấn đề có liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, Tổng LĐLĐ Việt Nam chia sẻ với những băn khoăn, bức xúc của anh chị em và đang tập hợp đầy đủ các ý kiến của người lao động để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi công nhân Pou Yuen

Trên cơ sở những nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người lao động: Từ nay đến hết ngày 31-12, các chế độ bảo hiểm xã hội vẫn giữ nguyên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Sau năm 2015, kiến nghị Quốc hội sửa việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo hướng để người lao động tự chọn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần như cũ hoặc thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động:

- Hãy yên tâm trở lại làm việc để bảo đảm thu nhập và thể hiện ý thức trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và xã hội.

- Không để cho kẻ xấu lợi dụng, kích động, xúi giục làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, bằng các hình thức phù hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên và công nhân lao động về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội; động viên anh chị em đoàn viên và công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và phẩm chất tiên phong của giai cấp công nhân, anh chị em công nhân lao động đoàn kết một lòng lao động sản xuất góp phần xây dựng nước Việt Nam ổn định và phát triển.

Thân ái!

ĐẶNG NGỌC TÙNG (Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam)