Với thỏa thuận bổ sung này, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiếp tục hợp tác với Công ty Vivantes để tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong cả ngành điều dưỡng chăm sóc người già và điều dưỡng chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện. Dự kiến, kể từ năm 2018 sẽ có khoảng 400 học viên có cơ hội sang Đức học tập và làm việc tại các bệnh viện đối tác của Công ty Vivantes. Từ khi triển khai thỏa thuận đến nay (tháng 4-2015) đã có 333 ứng viên được tuyển chọn, trong đó 76 học viên khóa 1 đã xuất cảnh sang Đức. 

Mở rộng cơ hội sang Đức làm điều dưỡng - Ảnh 1.

Ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung về việc đưa điều dưỡng sang học tập và làm việc tại Đức

Tin-ảnh: M.Đức