Tại sàn giao dịch, người lao động sẽ được giới thiệu việc làm, hướng dẫn thủ tục đăng ký hồ sơ xin việc; tham gia phỏng vấn trực tiếp; được tư vấn pháp luật…
 
Ngoài tham gia trực tiếp, người lao động và doanh nghiệp có thể khai thác thông tin tìm việc, tìm người thông qua cổng thông tin việc làm quốc gia vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn và cổng thông tin việc  làm TPHCM tại địa chỉ www.vieclamhcm.net.
N.Phan