Một công việc không thử việc nhiều lần

Ông Võ Văn Hiếu, trưởng phòng điều hành sản xuất, trả lời: Theo quy định, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc. Vừa qua tại công ty có trường hợp người lao động ứng tuyển vào công việc này nhưng thử việc không đạt nên xin tiếp tục được thử việc ở công việc khác chứ hoàn toàn không có chuyện 1 công việc mà thử việc nhiều lần.