Nguyễn Thanh Loan (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: "Hiện tại, các thành viên trong gia đình tôi đều đã có thẻ BHYT, ngoại trừ tôi. Trước đây, tôi có tham gia BHYT tại trường đại học, hiện nay tôi đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Nay tôi muốn gia hạn thẻ BHYT thì phải làm sao?".

- BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp của chị Loan có thể tiếp tục tham gia BHYT bằng cách đăng ký mua BHYT hộ gia đình tại đại lý thu BHYT phường, xã, địa phương đang tạm trú hoặc thường trú hay đại lý thu bưu điện. Trường hợp trong năm tài chính, gia đình chị có nhiều người cùng tham gia BHYT hộ gia đình thì mức đóng BHYT sẽ được giảm trừ theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ. Theo đó, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi, đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.