BHXH TP HCM trả lời: Tại khoản 2 điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng BHXH một lần đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của từng thời kỳ (trừ trường hợp người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế). Việc tính mức hưởng BHXH một lần được thực hiện như NLĐ không được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính bằng tổng số tiền nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức lấy mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng đóng nhân (x) tỉ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng đóng nhân (x) 0,22.