Dưới đây là thông tin về quyền lợi và mức hưởng BHYT của người về hưu

Người hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT quy định:

Điều 2. Nhóm do cơ quan BHXH đóng

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Mức hưởng BHYT của người về hưu năm 2021 - Ảnh 1.

Người tham gia BHXH khi về hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi, trong đó có quyền lợi về BHYT

Theo đó, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ được cơ quan BHXH đóng tiền BHYT. Do đó, trường hợp này, người lao động sẽ được cấp thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí. Người lao động được hưởng quyền lợi này tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Lưu ý: Quy định trên chỉ áp dụng với người lao động hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhận tiền BHXH 1 lần sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí mà sẽ phải tự mình tham gia BHYT theo hình thức khác.

Mức hưởng BHYT của người về hưu năm 2021

* Người lao động hưởng lương hưu hàng tháng

Mức hưởng khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người lao động hưởng lương hưu khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã; 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức thấp hơn 223.500 đồng/lần); 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tức lớn hơn 8,94 triệu đồng); 95% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Mức hưởng khám chữa bệnh trái tuyến

Tại khoản 3, Điều 22 Luật BHYT 2008, sửa đổi bổ sung 2014 , trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng đúng tuyến theo tỷ lệ như sau:

Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước; Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, người hưởng lương hưu khi tự đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được thanh toán chi phí như sau:

Bệnh viện tuyến

Mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến

Trung ương

40% của 95% chi phí điều trị nội trú

38% chi phí điều trị nội trú

Tỉnh

100% của 95% chi phí điều trị nội trú

95% chi phí điều trị nội trú

Huyện

100% của 95% chi phí khám chữa bệnh

95% chi phí khám chữa bệnh

* Người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu

Như đã phân tích, người lao động nhận BHXH 1 lần khi về hưu sẽ không được cấp thẻ BHYT miễn phí. Để được hưởng chế độ khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp này, người lao động có thể tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình.

Với việc tham gia BHYT theo hình thức này, mức hưởng BHYT của người lao động khi về hưu sẽ có sự khác biệt so với người lao động hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hưởng BHYT của người về hưu năm 2021 - Ảnh 2.

Khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người lao động được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi khám chữa bệnh đúng tuyến, người lao động trong trường hợp này được hưởng:

- 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã; 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tức là thấp hơn 223.500 đồng/lần); 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức là lớn hơn 8,94 triệu đồng); 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

Khám chữa bệnh trái tuyến

Theo khoản khoản 3, Điều 22 Luật BHYT hiện hành, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến, người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

Bệnh viện tuyến

Mức hưởng khi khám chữa bệnh trái tuyến

Trung ương

40% của 80% chi phí điều trị nội trú

32% chi phí điều trị nội trú

Tỉnh

100% của 80% chi phí điều trị nội trú

80% chi phí điều trị nội trú

Huyện

100% của 80% chi phí khám chữa bệnh

80% chi phí khám chữa bệnh

Đặc biệt, nếu người lao động về hưu thuộc trường hợp là người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được Qũy BHYT thanh toán theo chi phí khám chữa bệnh tại tuyến huyện, chi phí điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và trung ương như đúng tuyến.

Theo LuatVietnam