Muốn đi Nhật theo diện tu nghiệp sinh

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Bộ LĐ-TB-XH cấp phép cho các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có thị trường Nhật Bản. Danh sách các công ty XKLĐ được đăng tải tại trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Bạn truy cập và liên hệ trực tiếp với các công ty để được hướng dẫn chi tiết. Tại Hà Nội có một số doanh nghiệp đưa lao động đi Nhật Bản như LOD, SONA, TTLC...