công nhân kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu
công nhân kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu

“Chẳng hạn, trường hợp NLĐ tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi nhưng vài năm sau mới ổn định việc làm và 25 tuổi bắt đầu tham gia BHXH. Khi nghỉ hưu, nếu là nữ thì 55 tuổi sẽ vừa đủ thời gian đóng BHXH 30 năm, còn nam là 60 tuổi - vừa đủ 35 năm đóng BHXH. Như vậy NLĐ đều đạt mức hưởng lương hưu 75%. Với trường hợp NLĐ đi làm từ 18 tuổi, thời gian đóng BHXH còn kéo dài hơn cho đến tuổi nghỉ hưu” - ông Sơn giải thích.

Đại diện BHXH Việt Nam cũng lưu ý NLĐ muốn nghỉ hưu sớm, ngoài điều kiện quy định về độ tuổi, số năm đóng BHXH còn phải giám định sức khỏe. Hội đồng giám định y khoa sẽ kiểm tra, đánh giá tình trạng suy giảm sức lao động theo quy định. NLĐ nên cân nhắc việc nghỉ hưu sớm bởi mỗi năm nghỉ sớm sẽ bị trừ 2% lương hưu.

N.Dung