Muốn sang Nhật làm điều dưỡng

Cục Quản lý lao động ngoài nước trả lời: Việt Nam và Nhật Bản đã ký thỏa thuận gửi và tiếp nhận hộ lý, điều dưỡng viên Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc. Điều kiện là ứng viên phải tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng đa khoa hoặc đại học điều dưỡng đa khoa. Khi có nhu cầu tuyển hộ lý, điều dưỡng sang Nhật Bản học tập và làm việc, thông tin sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập vào trang web của cục tại địa chỉ dolab.gov.vn.